Rehabilitering av bygninger

Vi rehabiliterer laftehus og heltrehus. Dette er en bransje som er knyttet både til historie og antikvariske verdier som videre er knyttet til til bygningens historie. Basert på vår erfaring kan vi vurdere tilstanden og markedsverdien til ulike trebygninger, samt gi en vurdering av hvilken fremgangsmåte som vil være er mest hensiktsmessig ved rehabilitering av bygningen.

Argumentet med at det er rimeligere å bygge et nytt bygg enn å rehabilitere gammelt er ofte sant, men det er ikke den eneste mulige løsningen.Vi kan gi en objektiv vurdering av prosjektet.

I denne sammenhengen foretrekker vi trevirke, og vi har kjennskap til teknikkene som ble brukt når det ikke fantes moderne verktøy! Vi foretrekker å bruke miljøvennlige materialer for overflatebehandling.