Renovering av hus

Vi renoverar timmerhus och alla hus i trä. Vi beaktar husets historia och dina känslor spelar roll för oss. Med vår erfarenhet kan vi värdera tillståndet av olika träbyggnader och bedöma hur man bäst går till väga vid renovering.

Det är ofta sant att det är mer ekonomiskt att bygga ett nytt hus än att renovera ett gammalt men det är visserligen inte den enda möjliga lösningen. Vi kan ge en objektiv bedömning.

Vi tycker om trä och är förtrogna med arbetsmetoder från den tiden då moderna tekniska hjälpmedel inte fanns. Vi föredrar att använda miljövänliga ytbehandlingsmedel.